Motion om ökad kännedom om patientföreningar och funktionsrättsorganisationer

Motion RV200895

Datum

2020-07-07

Nyckelord

funktionsrättsorganisationer, patientföreningar

Mikael Andersson Elfgren (M) och Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att:

- Region Västmanland spider kunskap om patientföreningar och funktionsrättsorganisationer i Västmanland och länkar till de patientföreningar som önskar det på www.regionvastmanland.se
- Region Västmanland, via sina sociala mediekanaler, sprider kunskap om patientföreningar och funktionsrättsorganisationer i Västmanland
 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-09-15 § 81
 
Regionfullmäktige beslutade 2021-09-21 § 103 att:
Motionen återremitteras 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av