Motion om HPV-självtest till alla kvinnor i Västmanland

Motion RV200869

Datum

2020-06-29

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

HPV
Stephanie Bruksgård (M) yrkar i motionen att:
- Region Västmanland skyndsamt inför HPV-självtest och erbjuder det till alla kvinnor där det
anses lämpligt.
 
 
Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-09-15 § 81
 
Regionfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 82 att:
Motionen bifalls
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av