Motion om upplysning om vårdens kostnader

Motion RV200775

Datum

2020-06-04

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

kostnader
Anna Nygren (M) yrkar i motionen att:
- utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård.
- utreda förutsättningarna att ta fram en kampanj för tryck och video som syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i press.
- regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som avbokningar, sena avbokningar eller uteblivna besök.
- följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som behöver upplysas.
 
 
Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-09-15 § 81
 
Regionfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 18 att:
Motionen avslås.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av