Interpellation om regionens ansvar för en hållbar läkemedelsproduktion

Interpellation RV201085

Datum

2020-09-07

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Nyckelord

hållbar, läkemedelsproduktion
Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i sin interpellation:
-     Vad kan vi i regionen göra för att öka transparensen inom läkemedelsindustrin och minska tillverkningsprocessernas miljöpåverkan så att tredje världen inte ska behöva betala priset för våra mediciner?
 
 
 
Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97
 
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av