Interpellation om tidigare igångsättning för gravida kvinnor i Västmanland

Interpellation RV201081

Datum

2020-09-04

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

gravida, igångsättning

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

1. Varför väljer Region Västmanland att inte förändra sina rutiner redan nu?
2. Om en förändring är på väg, när kommer det i så fall träda i kraft?
3. Anser ansvarigt regionråd att kvinnor som behöver igångsättning behandlas jämlikt i hela landet?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av