Interpellation om vård av fallolyckspatienter

Interpellation RV201076

Datum

2020-09-03

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

fallolyckspatienter

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

1. Hur stor kostnad lägger Region Västmanland på vård av fallskador?
2. Hur många personer söker vård (primärvården)/blir inlagda för sjukhusvård för fallskador?
3. Hur många av de personerna utreds med bentätshetsmätning och görs det utefter rutin?
4. Vad avser du att göra för att minska antalet fallskador?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av