Dags att samordna stöd till barn och unga med funktionsnedsättning!

Interpellation LTV 120144

Datum

2012-02-13

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

barn och unga, funktionsnedsättning, stöd

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • Det finns från flera håll, t ex Regeringen och riksdagsledamöter, tankar och förslag på en försöksverksamhet med samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Hur ser majoriteten på att en sådan försöks-verksamhet skulle förläggas till Västmanland?

  • Om majoriteten är positiv till detta - är ni beredda att agera för att Västmanland ska få denna försöksverksamhet?

 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 §§ 21 f) och 22 f)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av