Interpellation om somatisk undersökning före psykisk diagnos

Interpellation RV201072

Datum

2020-09-02

Författare

Ingvar Jonsson (SD)

Nyckelord

psykisk, somatisk

Ingvar Jonsson (SD) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Har vi i Regionen rutiner att alltid ha en somatisk undersökning i bedömningen av psykiska besvär.
- Om inte! Finns det planer att införa det som regel för att minimera onödigt lidande.
- Finns det några skillnader mellan Barn och Vuxenpsykiatrin i behandlingen.

 


Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av