Interpellation om förvaltning av statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsa

Interpellation RV201067

Datum

2020-09-02

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

Förlossningsvård, Statsbidrag

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

Hur mycket har Region Västmanland fått utbetalat i statsbidrag för kvinnors hälsa mellan 2015 och
2019?
Hur stor del av detta belopp har verkligen gått till att utveckla förlossningsvården och kvinnors
hälsa, det vill säga det totalbelopp för 2015-19 som motsvarar återrapporterade aktiviteter till
SKR.
Vad har resterande belopp använts till?
Vem äger beslut och kontroll över hur regeringens riktade satsningar ska förverkligas i Region
Västmanland?
Hur kommer Västmanlands kvinnor kompenseras för de uteblivna ekonomiska satsningarna?
 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av