Interpellation om ätstörningar hos barn och unga

Interpellation RV201047

Datum

2020-08-27

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

ätstörningar

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

Är trenden densamma i vårt län?
Finns det, i så fall, någon plan för hur trenden ska bromsas?
Är primärvården delaktiga i en ev. plan?
Sker det någon organiserad samverkan med kommunerna i frågan?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av