Interpellation om förtroende och tillit i samband med neuropsykiatriska utredningar

Interpellation RV200980

Datum

2020-08-11

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

förtroende, neuropsykiatriska

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

Varför infördes remisskrav till privata utförare av neuropsykiatriska

utredningar om det fanns ett fullständigt förtroende för dessa?
Verksamheten ansåg att remisskrav var nödvändigt för patientsäkerheten och
för kostnadskontrollen, fanns det brister i patientsäkerheten innan
remisskravet infördes?
Om ja, vad bestod de av?
Om nej, skiljer sig politikens och professionens syn på problematiken?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av