Interpellation om IVO-anmälan efter förlossningsskador

Interpellation RV200973

Datum

2020-08-07

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

förlossningsskador
Johanna Ritvadotter (V) ställer följande frågor i sin interpellation:
▪     Hur vanligt är det att förlossningsvården i Region Västmanland anmäler sig själv i de fall kvinnan fått svåra förlossningsskador?
▪     Varför anmäler inte Region Västmanland alla fall av förlossningsskador?
▪     Hur vanligt är det att det istället är kvinnorna i fråga som anmäler Region Västmanland när de fått svåra förlossningsskador?
 
 
Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av