Interpellation om jämställdhetsintegrering i Region Västmanland

Interpellation RV200962

Datum

2020-07-30

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

jämställdhetsintegrering

Har du studerat CEMR’s positionspapper och handlingsplan för jämställdhet? Har det i så fall väglett dig i arbetet med jämställdhetsintegrering i Region Västmanland?
Finns utbildningssatsning vad gäller jämställdhetsanalys och -integrering för chefer, medarbetare och förtroendevalda i planerna, har någon del gjorts och vilken roll har i så fall jämställdhetsstrategen i det?
Kommer Hållbarhetsrådet att fungera i enlighet med rekommendationerna om utskott i SKR’s ”Vägledning för jämställdhetsintegrering”?
Hållbarhetsmål och hållbarhetsstrategi; ett stort paraply där jämställdhetsarbetet är en liten del, hur tänker du se till att det får ta plats?
 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av