Interpellation om ojämlik vård i Västmanland

Interpellation RV200939

Datum

2020-07-22

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

ojämlik, vård
Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:
Hur stor andel av män och kvinnor som avlider i covid-19 har avlidit när de vårdats på sjukhus?
Vad beror eventuella skillnader på?
Vad anser du att göra för att covid-19 vård ska ges på lika villkor, för både män och kvinnor i Västmanland?
 
Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av