Motion om att slopa karensdagen för regionens anställda

Motion RV200715

Datum

2020-05-20

Författare

Hans Jansson (V), Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

karensdag

Johanna Ritvadotter och Hans Jansson, båda (V) yrkar i motionen att

  • utreda möjligheten för Region Västmanland att fortsättningsvis avstå att ta ut karensdag vid sjukskrivning för anställd personal
  • om det är möjligt, genomföra detta.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 19 att:
Motionen avslås
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av