Motion om psykisk ohälsa i samband med covid-19 krisen

Motion RV200711

Datum

2020-05-20

Författare

Hans Jansson (V), Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

psykisk ohälsa

Hans Jansson och Johanna Ritvadotter, båda (V) yrkar i motionen att

  • det snarast påbörjas en planering för hur ökningen av psykisk ohälsa ska hanteras
  • det i budget-arbetet avsätts medel för att kunna vara rustade för att hantera den ökande psykiska ohälsan.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 49 att:
Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av