Ombokning av mammografi.

Interpellation LTV 120136

Datum

2012-02-09

Författare

Pia Edstam (M)

Nyckelord

mammografi, ombokning

Interpellanten Pia Edstam (M) frågar:

  • Kommer systemet för ombokning av mammografiscreening att göras mer tillgängligt?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 §§ 21 e och 22 e)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av