Motion angående att besvara nämndinitiativ i tid

Motion RV200689

Datum

2020-05-14

Nyckelord

nämndinitiativ

Tomas Högström, Mikael Andersson Elfgren och Jenny Landernäs, samtliga (M) yrkar i motionen att

  • en rutin införs inom Region Västmanland där nämndinitiativ som regel bifalls, besvaras eller avslås inom två månader alternativt vid nästkommande möte i berörd nämnd

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-20 § 113 att:
Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av