Motion om införande av äldrevårdsmottagningar

Motion RV200375

Datum

2020-03-04

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

äldrevårdsmottagningar

Anna Nygren (M) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland med inspiration från bland annat Region Skåne, Stockholm och Östergötland utreder förutsättningarna att etablera äldrevårdsmottagningar i Region Västmanland


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 50 att:
Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av