Motion om att minska andelen dödfödda barn

Motion RV200357

Datum

2020-03-02

Nyckelord

dödfödd

Johanna Ritvadotter, Heidi-Maria Wallinder, Fredrik Stockhaus och Hans Jansson, samtliga (V) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland skyndsamt gör en regional audit av fall med fosterdöd samt
  • Det med auditens resultat som underlag utarbetas en strategisk plan för att minska andelen dödfödda barn

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 94 att:

Motionen anses besvarad

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av