Motion om kortare AT-tjänstgöring

Motion RV200324

Datum

2020-02-24

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Nyckelord

AT-tjänstgöring

Elisabeth Wäneskog (KD) yrkar i motionen att

  • tiden för läkares allmäntjänstgöring i Västmanland ska vara 18 månader


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-20 § 114 att:
Motionen anses besvarad
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av