Motion om vårdcentralernas öppettider

Motion RV200264

Datum

2020-02-11

Nyckelord

öppettider

Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Anna Nygren, Silvana Enelo-Jansson och Pernilla Danielsson, samtliga (M) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland utreder hur vårdcentralerna kan få större inflytande över sina öppettider
  • Utredningens resultat används i arbetet för kommande primärvårdsprogram

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 93 att:

Motionen bifalls.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av