Interpellation om tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar

Interpellation RV200777

Datum

2020-06-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

neuropsykiatriska

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Hur har kösituationen till BUP för ett första besök påverkats av införandet av remisskrav?
  • Har tillgänglighet till npf-utredningar påverkats med anledning av remisskravet och har kostnaden för utredningar minskat?
  • Hur ser regionrådet på att ge regiondirektören ett uppdrag att tillsammans med länets kommuner och elevhälsa ta fram en gemensam instruktion gällande misstänkt neuropsykiatrisk problematik och att remiss på sikt skulle kunna skrivas i samarbete med elevhälsa utan fysiskt patientbesök hos BUP?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 § 70

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av