Interpellation angående växande vårdskuld

Interpellation RV200774

Datum

2020-06-04

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

vårdskuld

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Hur många patienter har fått vård och behandling inställda under pandemin?
  • Hur ska riskgruppspatienter kunna få sin planerade vård och behandling under pågående pandemi?
  • Hur många patienter väntar på vård och behandling som ingår i riskgrupp för allvarligt förlopp vid covid-19?
  • Hur långt tid skulle du uppskatta innan vårdskulden är återbetald och vad vidtar du för åtgärder för att minska den?
  • Kommer den styrande minoriteten sätt upp mål för när vårdskulden ska vara återbetald? I så fall när?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 § 70

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av