Interpellation angående regionens hantering av Västerås flygplats

Interpellation RV200701

Datum

2020-05-19

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

flygplats

Tomas Högström (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

• Vilka initiativ har tagits från regionledningen (S, L och C) för att få till stånd ett möte angående Västerås flygplats framtid?
• Utifrån regionens ansvar för regional utveckling, vilka analyser har tagits fram hur nedläggningen av flygplatsen påverkar det regionala utvecklingsarbetet?
• Hur mycket ökar Region Västmanlands kostnader och transporttider för patienttransporter med ambulansflyg om Hässlö flygplats inte kan användas?
• Hur påverkas patienterna av förlängd transporttid om ambulansflyg via Hässlö inte blir möjligt?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 § 70

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av