Interpellation med anledning av det ökade hotet och våldet mot vårdpersonalen

Interpellation RV200377

Datum

2020-03-04

Författare

Ingvar Jonsson (SD)

Nyckelord

hot, våld, vårdpersonal

Ingvar Jonsson (SD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Hur ser det ut med förebyggande information till personalen gällande hot och våld?
  • Vad finns det för handlingsplan för att minska våldet? Och öka tryggheten?
  • De som blir utsatta för mordhot och våld vad får dom för hjälp att bearbeta händelsen?
  • Har regionen ngn policy att polisanmäla händelserna?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 § 70

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av