Hot och Våld.

Interpellation LTV 120131

Datum

2012-02-08

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

hot, personal, våld

Interpellanten Maria  Dellham (M) frågar:

 

  • Ökar förekomsten av hot och våld mot personal inom Landstinget Västmanland och vilka åtgärder sker i så fall för att stävja detta?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 §§ 21 d) och 22 d)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av