Interpellation med anledning av vård på rätt vårdnivå även inom Rättspsykiatrin

Interpellation RV200374

Datum

2020-03-04

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

rättspsykiatrin, vårdnivå

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Är du medveten om problematiken?
  • Anser du att det är viktigt att patienter vårdas på rätt vårdnivå?
  • Har du för avsikt att agera för att säkerställa att även de rättspsykiatriska patienterna kommer att vårdas på rätt vårdnivå?.

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 § 70

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av