Interpellation med anledning av vårdgarantienheten

Interpellation RV200373

Datum

2020-03-04

Författare

Håkan Freijd (M)

Nyckelord

vårdgarantienheten

Håkan Freijd (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Varför använder inte samtliga Region Västmanlands verksamheter som omfattas av vårdgarantin vårdgarantienhetens tjänster?
  • Kommer det bli obligatoriskt att verksamheter som omfattas av vårdgarantin att nyttja vårdgarantienhetens tjänster? Om inte, varför? Om ja, när?

Interpellationen ska besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 §

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av