Interpellation med anledning av riskerna vid kusinföräldraskap

Interpellation RV200352

Datum

2020-02-27

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

kusin

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Informerar Region Västmanland på något sätt om riskerna med kusinföräldraskap? I så fall hur? Om nej, varför?
  • Vilka åtgärder kommer du att vidta för att öka kännedomen om riskerna med kusinföräldraskap.

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 § 70

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av