Interpellation angående väntetider vid vuxenpsykiatriska mottagningar i Västerås

Interpellation RV200194

Datum

2020-01-27

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

vuxenpsykiatriska

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Varför skiljer sig väntetiderna åt mellan dem olika mottagningarna?
  • Pågår ett arbete med att göra väntetiderna mer jämna mottagningar emellan? I så fall hur?
  • Anser ansvarigt regionråd att det är jämlik vård att patienten får vänta dubbelt så länge beroende på vilken dag i månaden dem är födda?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 § 70

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av