Motion om hälso- och sjukvård till personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd

Motion RV200072

Datum

2020-01-08

Mikael Andersson Elfgren  och Stephanie Bruksgård , båda (M) yrkar i motionen att:

  • Region Västmanland redovisar konsekvenser samt kostnader av beslutet "Ge asylsökande, gömda och papperslösa personer som stadigvarande uppehåller sig i Västmanlands län rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län" som togs av Landstingsfullmäktige den 19 september 2012.
  • Region  Västmanland enbart skall erbjuda subventionerad vård till personer som vistats i Sverige utan tillstånd enligt lagens krav.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 8

'

Regionfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 17 att:
Motionens första yrkande anses besvarat och motionens andra yrkande avslås.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av