Motion om att upptäcka övergreppsbilder på barn på regionens datorer

Motion RV192096

Datum

2019-12-20

Författare

Jenny Landernäs (M)

Jenny Landernäs (M) yrkar i motionen att:

  • Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att programvara som detekterar material som klassificerats som sexuellt övergreppsmaterial som beskrivits ovan skyndsamt installeras inom hela Region Västmanland
  • rutiner och riktlinjer för att upptäcka och förebygga denna typ av brott ses över

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-02-18 § 8 f

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 16 att:
Motionen bifalls
 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av