Motion om att införa vårdval inom psykoterapi

Motion RV191955

Datum

2019-11-29

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att 

Region Västmanland inför vårdval inom psykoterapi

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-02-18 § 8 e

 

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 146 att:
Motionen anses besvarad.
 

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av