Motion om kompetenslyft om endometrios

Motion RV191909

Datum

2019-11-19

Författare

Johanna Ridderström (KD)

Johanna Ridderström (KD) yrkar i motionen att

  • en lägesrapport för endometriosvården i Västmanland, inklusive elevhälsa och ungdomsmottagning presenteras.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-02-18 § 8 d

 

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-20 § 112 att:
Motionen anses besvarad.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av