Motion om möjlighet för synskadade att boka ledsagare i förväg på Västerås sjukhus

Motion RV191881

Datum

2019-11-14

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att:

  • synnedsatta ges möjlighet att i förväg boka ledsagare för besök vid Västmanlands sjukhus Västerås
  • en utvärdering sker två år efter implementeringen och att beslut därefter tas att utvidga detta på Västmanlands sjukhus om verksamheten påvisar gott resultat i Västerås

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-02-18 § 8 c

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 145 att:
Motionen bifalls.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av