Motion om tolkkostnader i Region Västmanland

Motion RV191859

Datum

2019-11-12

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att:

  • Region Västmanland i lämpligt styrdokument tillför ett mätbart mål i syfte att öka andelen distanstolkning.
  • Region Västmanland vidtar lämpliga åtgärder för att uppnå det mätbara målet

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-02-18 §8 b

 

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av