Fantasilös lunchmeny på Höjdpunkten.

Interpellation LTV 120130

Datum

2012-02-08

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

Höjdpunkten, lunchmenyn

Interpellanten Helena Hagberg (FP) ställer följande fråga till ansvarigt landstingsråd:

  • Avser du att ta initiativ till att lunchmenyn på Höjdpunkten blir utbytt, från den som nu återkommer vecka efter vecka, till en som bättre kan locka Landstingets personal att inta sin lunch där?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 §§ 21 c) och 22 c)

                                  *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av