Motion om försök med crowdfunding inom kulturverksamheten

Motion RV191842

Datum

2019-11-08

Mikael Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård, båda (M) yrkar att

Region Västmanland startar en försöksverksamhet med crowdfunding inom regionens kulturverksamhet.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-02-18 § 8 a

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av