Motion om barns tillgång till dyslexiutredningar

Motion RV191664

Datum

2019-10-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att 

  • Region Västmanland genomför en kartläggning gällande de senaste årens kostnader koppölade till valfrihetsvård och dyslexiutredningar
  • Region Västmanland inom strategisk regional beredning tar initiativ till en diskussion med länets kommuner om hur barns tillgång till stöd och utredningar hos logoped kan stärkas

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-11-19 § 134 a.

 

Fullmäktige beslutade 2020-02-18 § 23  att

Motionen bifalls

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av