Interpellation angående tydligare ansvar för fiberutbyggnaden i hela landet

Interpellation RV200252

Datum

2020-02-05

Författare

Pratima Åslund (V)

Pratima Åslund (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Anser du att tillgången till fibernät är en del av samhällets infrastruktur?
  • Om ja, anser du att alla länsbor, även dem på landsbygden ska inkluderas?
  • Om nej, vilka ska i såfall inte ha tillgång till fibernät?
  • Innebär det ”tydligare ansvaret” även ett ekonomiskt ansvar som du ser det?
  • Vad har hittills hänt och kommer att hända innan hela länet får en jämlik utbyggnad?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av