Interpellation om planering av neddragning av persontågsturer på linje 54

Interpellation RV200251

Datum

2020-02-05

Författare

Pratima Åslund (V)

Pratima Åslund (V) ställer följande fråga i interpellationen:

  • avser du att bidra till att neddragningarna av persontågstrafiken inte blir verklighet?
  • om du inte avser att göra detta hur ser du då till att TiBs mål uppfylls?

Interpellationen har besvarats på regionfullmäktige sammanträde 2020-02-18 § 25.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av