Interpellation om rasism mot vårdpersonal

Interpellation RV200250

Datum

2020-02-05

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i interpellationen:

Har det undersökts hur vanligt det är att vårdpersonal i Region Västmanland utsätts för rasism på sitt jobb? Om inte, varför?

Har regionen någon handlingsplan för situationer som ovan nämnda?

Om inte, kommer du att verka för att en sådan tillskapas?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av