Interpellation om avancerad hemsjukvård i hemmet för barn

Interpellation RV200245

Datum

2020-02-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i interpellationen:

Vilka patientgrupper och åldrar på barn är det som kommer att erbjudas avancerad hemsjukvård?

Varför blev uppdraget inte genomfört 2019?

När kommer även västmanländska barn kunna få avancerad hemsjukvård?

 

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av