Interpellation om att Västmanlands sjukhus Västerås tappar i ranking

Interpellation RV200168

Datum

2020-01-23

Författare

Gunnar Björnstad (M)

Gunnar Björnstad (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • varför fortsätter Västerås sjukhus att tappa i ranking?
  • anser du att det är ett problem att vi tappar i rankingen?
  • vad avser du att göra för att Västmanlands sjukhus i Västerås återigen ska rankas som ett av Sveriges bästa medelstora sjukhus?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av