Interpellation om hyrpersonal

Interpellation RV200143

Datum

2020-01-20

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

Vilka åtgärder har genomförts för att Region Västmanland ska bli oberoende av hyrpersonal under de senaste åren och hur kommer det sig att inte dessa åtgärder får önskad effekt?

Varför ökar kostnader för hyrpersonal?

Vad kommer du och minoritetsstyret vidta för åtgärder för att minska beroendet av hyrpersonal?

Kommer minoritetsstyret att sätta upp ett mål för när Region Västmanland kommer att vara oberoende av hyrpersona, i så fall när?

 

Interpellationen besvarades på regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av