Läsplattan sparar kronor.

Motion LTV 121117

Datum

2012-11-12

Författare

Ida Lindh (L)

Nyckelord

digital, handlingar, läsplatta

Motionären Ida Lindh (FP) föreslår:

  • Låt oss spara miljön, träden och våra skattebetalares pengar genom att undersöka möjligheten och lönsamheten med en övergång till en digital hantering av handlingar, genom att ersätta pappershanteringen med en läsplatta för de ledamöter som vill i Landstingsfullmäktige.

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 48

                                 *  att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av