Interpellation om när det blir ordning på varuförsörjningen

Interpellation RV200119

Datum

2020-01-17

Författare

Håkan Freijd (M)

Håkan Freijd (M) ställer följande frågor i interpellationen:

När kommer verksamheterna i Region Västmanland att kunna lita på att beställningar och leveranser av nödvändig materiel fungerar?

Vilka konsekvenser har den nuvarande situationen för patientsäkerheten och arbetsmiljön inom Region Västmanland?

När kan vi räkna med ett svar på Moderaternas nämndinitiativ i regionstyrelsen angående materialkrisen som lades den 29 oktober 2019?

Vad har du i egenskap av vice ordförande i Varuförsörjningsnämnden gjort för att förbättra situationen?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av