Interpellation om jämställdhetsintegrering i Region Västmanland

Interpellation RV200057

Datum

2020-01-07

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Johanna Ritvadotter (V) ställer följande frågor i interpellationen:

Har du studerat CEMR´s positionspapper och handlingsplan för jämställdhet? Har det i så fall väglett dig i arbetet med jämställdhetsintegrering i Region Västmanland?

Finns utbildningssatsning vad gäller jämställdhetsanalys och- integrering för chefer, medarbetare och förtroendevalda i planerna, har någon del gjorts och vilken roll har i så fall jämställdhetsstrategen i det?

Om nu minoritetsstyret inte anser att det behövs ett regionråd med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor, vad tänker du om en delegation eller ett utskott som särskilt bevakar frågorna?

Hållbarhetsmål och hållbarhetsstrategi; ett stort paraply där jämställdhetsarbetet är en liten den, hur tänker du se till att det får plats?

Interpellationen besvaras vid sammanträdet 2020-04-21

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av