Interpellation om instruktioner-nytta eller onödigt arbete

Interpellation RB192059

Datum

2019-12-17

Författare

Anna Nygren (M)

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Hur mycket tid ägnar verksamheterna åt att utarbeta instruktioner/lägga in dem i ledningssystemet?
  • Hur många avvikelser handlar om instruktioner som inte följs?
  • Hur många dubbletter finns i ledningssystemet?
  • Hur sker samarbete mellan verksamheterna och vem är ansvarig för att det inte ska uppstå dubbletter eller olika rutiner för samma sak?
  • Hur kommer du att arbeta för att instruktionerna efterföljs bättre och minska avvikelserna kopplade till rutiner så att administrationen för vårdpersonal kan minska?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av